Podnikateľský kvíz

Otestuj svoje zručnosti v našom kvíze.

Spustiť

1:00:00

JA Slovensko

1. Aké štyri výrobné faktory poznáme?

2. Podnikanie je o...

3. Pri voľnej výmene medzi dvomi ľuďmi alebo podnikmi

4. Existuje niekoľko metód, ktoré môžete využiť na hodnotenie vášho podnikateľského zámeru. SWOT analýza je...

5. Konkurencia na trhu je dôležitá, pretože:

6 V tejto krajine sa vyrábajú výrobky a poskytujú služby rovnakým spôsobom už dlhé roky. Povolania sa určujú už pri narodení. Táto krajina má:

7. Ktorý výrok je pravdivý?

8. Predpokladajme, že nedostatok dažďov znížil úrodu pšenice. Ďalej predpokladajme, že pšenica je základnou surovinou na výrobu chleba a zemiaky sú pre spotrebiteľov náhradou (substitútom) za chlieb. Môžeme teda predpokladať, že:

9. Hovorí sa, že úspešná inovácia je synonymom zmeny k lepšiemu. Priraď nasledujúcu definíciu k správnemu typu inovácie. "Zmeny v ponuke produktov, ktoré firma ponúka."

10. Aký je vzťah medzi technológiami a inováciami?

11. Inovácia môže byť definovaná aj ako…

12. Rozpočet je plánovací nástroj so špecifickými vlastnosťami. Ktorý z výrokov je správny, ak hovoríme o konzervatívne zostavenom rozpočte?

0